Historia

Smerekowiec zwany niegdyś Smereczyną, został założony na prawie wołoskim w 1522 r. Parafia rzymskokatolicka została erygowana w 1974 r. Jej terytorium wyłączono z Parafii Gładyszów. Dawna cerkiew pw. Św. Michała Archanioła znajdowała się na terenie obecnego cmentarza i przetrwać miała do 1918r. Murowana cerkiew grekokatolicka pw. Św. Michała Archanioła, która jest kościołem parafialnym, została zbudowana w 1818 roku w stylu tzw. „Józefińskim”. Jest ona zbudowana z kamienia, otynkowana, jednonawowa, kryta blachą. Dwukrotnie przebudowywana: w 1889 i 1930 r. Stylowo nawiązuje do spotykanych drewnianych cerkwi zachodniołemkowskich okresu późnego. Przed głównym wejściem znajduje się parawanowa dzwonnica. Wewnątrz znajduje się polichromia figuralna i ikonostas z drugiej połowy XIX w. W niedzielę i święta nabożeństwa rzymskokatolickie odprawiane są też w Zdyni, w dawnej cerkwi grekokatolickiej p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny – obecnie prawosławnej. Jest to obiekt drewniany, trójdzielny z 1786 r, z wieżą w typie północno-łemkowskim.

mapkaProboszcz: ks. Grzegorz Żywiec

Kościół parafialny: murowany, zbudowany w 1818 r. (d. cerkiew gr.-kat.).

Kościoły filialny: Zdynia (cerkiew prawosławna) p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Mieszkańcy parafii:
mieszkańców – 742, wiernych – 510, innowierców – 201, niewierzących – 31

Terytorium:
Smerekowiec, Konieczna, Regetów, Zdynia.

Cmentarz: parafialny- 0,47 ha

Cmentarz

Cmentarz wiejski w Smerekowcu znajduje się przy drodze głównej prowaddząccej przez  wieś. Na jego terenie znajduje się około 22-23 zabytkowych nagrobków, wśród których są figury z piaskowca, krzyże kamienne wykonane przez ludowych twórców i artystów cechowych z umieszczonymi na czołowej ścianie płaskorzeżbami oraz krzyże żeliwne.  Na tablicach epitafijnych spotykamy kute wgłębnie inskrypcje pisane po polsku i cyrylicą.

(Źródło: Andrzej Piccuch „Szlakiem małej i dużej architektury  sakralnej Gminy Uście Gorlickie”, „Schematyzm dziecezji rzeszowskiej. Stan z dnia 01.12.2010r”)

Ikonostas i polichromie 

Wewnątrz kościoła parafialnego znajduję się ikonostas z 1889 roku, wykonany przez Karola Różewicza z Sanoka oraz polichromie. Jest to ikonostas 4-rzędowy.
W pierwszym rzędzie znajdują się ikony namiestne:
– św. Mikołaj,
– M.B. z Dzieciątkiem w przedstawieniu Hodigitria (gr. wskazująca drogę, przewodniczka). Jest to Bogurodzica, która trzyma Chrystusa na lewym ramieniu, a prawą ręką wskazuje na Niego. Chrystus siedzi wyprostowany błogosławiąc prawą ręką, a w lewej trzyma zwój,
– Chrystus Nauczający, w lewej ręce trzyma otwartą księgę, a prawą błogosław,
– św. Michał Archanioł – patron parafii.
Pośrodku  znajdują się carskie wrota z portretami Ewangelistów, każdy z nich jest przedstawiony z odpowiadającym mu symbolem. Nad carskimi wrotami znajduję się Mandylion, ikona oblicza Jezusa na białej chuście przymocowanej za dwa górne rogi. Pomiędzy ikonami pierwszego rzędu znajdują się drzwiczki diakońskie. Drugi rząd (rząd świąteczny) przedstawia święta roku liturgicznego, w środku Ostatnia Wieczerza. Trzeci rząd tzw. grupa deisis (gr. orędownictwo, prośba, modlitwa wstawiennicza) przedstawia Apostołów i świetych, ikona środkowa przedstawia Jezusa na tronie. Czwarty rząd przedstawia proroków i ojców Kościoła. Ikonostas zwieńczony jest krzyżem. Na suficie cerkwi znaj
duje się polichromie przedstawiające Trójcę Świętą.