Rejon I –  Dół Smerekowca Gromala Władysław
Siuta Czesława
Siuta Mieczysław 
Smołkowicz Renata 
   
Rejon II ( Od mostu do sklepu) Hadalska Małgorzata
Pajdzik Czesław
Waszczyszak Helena
   
Rejon III (Góra – Ług) Hojsak Stefan
Kmak Dariusz
Kmak Wacław
Siwek Krystyna
   
Rejon IV Regietów Chruszcz Beata
 
   
Rejon V Zdynia    i Konieczna Dwojak Elżbieta
Królczyk Robert