1. Dzisiaj czwarta niedziela Wielkiego Postu, wypominki zmarłych przed Mszą poranna, po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale, w Zdyni Gorzkie Żale śpiewamy o godz. 8.10, o godz. 8.30 Msza św. Za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  2. W tym tygodniu:
  • Msze św. w poniedziałek i czwartek o godz. 6.30 w pozostałe dni o godz. 18.00.
  • Pierwszy piątek – od godz. 8.00 odwiedzę chorych w domach z posługą sakramentalną. Po południu spowiedź od 17.15, o godz. 18.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, potem wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezus, a po Mszy św. katecheza dla dzieci z klasy trzeciej.
  • Pierwsza sobota – Msza św. o Niepokalanym Sercu NM Panny i litania do Matki Bożej.
  • Za tydzień piąta niedziela Wielkiego Postu, pierwsza niedziela miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu, wypominki zmarłych przed sumą, po sumie zmiana tajemnic różańcowych składka na cele diecezjalne, po sumie Gorzkie Żale, w Zdyni Gorzkie Żale śpiewamy o godz. 8.10, o godz. 8.30 Msza św. Za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  1. Serdecznie dziękuję rodzinie Siwków za opiekę nad świątynią i ofiarę, od piątku zapraszam następną rodzinę z kolejki.
  2. Zachęcam do zakupienia i czytania prasy katolickiej, oraz do stałej lektury Pisma św.
  3. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Marcin Nowak, s. Kazimierza i Genowefy zam. Izby i Daria Gałas, c. Krzysztofa i Marii, zam. Smerekowiec, zap. III.
  4. Intencje mszalne:

 

Poniedziałek 28 III

6.30

Za parafian

Wtorek 29 III

18.00

 + Bogusław Gromala – od uczestników pogrzebu

Środa 30 III

18.00

 + Bogusław Gromala – od uczestników pogrzebu

 Czwartek 31 III

6.30

 + Edward Łukasik – od uczestników pogrzebu.

Piątek 1 IV

18.00

 + Edward Łukasik – od uczestników pogrzebu.

 Sobota 2 IV

18.00

 + Julia Kozyra – od uczestników pogrzebu.

Niedziela 3 IV

7.00

 + Julia Kozyra – od uczestników pogrzebu.

8.00 Zdynia

 + Adam Dziamba – r. śm., Genowefa Dziamba

10.30

Za parafian