1. Dziś rozpoczynamy czas Adwentu, który jest pobożnym i radosnym oczekiwaniem. Razem z Maryją oczekujemy Narodzenia Pana Jezusa oraz Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcam do podjęcia osobistych wyrzeczeń i umartwień oraz abstynencji, a także uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, relacjami. Przed Mszą św. poranną w niedziele i w dni powszednie Adwentu śpiewamy godzinki o NP. NMP. Wypominki zmarłych w niedziele Adwentu przed sumą.
 2. W tym tygodniu:
 • Msza św. Roratnia z rozważaniem adwentowym o godz. 17.00, codziennie możliwość spowiedzi, zapraszam dzieci z lampionami. Po Mszy św. listopadowe wypominki zmarłych. Zapraszam do modlitwy za zmarłych.
 • W liturgii Kościoła w środę, św. Andrzeja Ap., w sobotę św. Franciszka Ksawerego
 • Pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.
 • W piątek od godz. 8.00 odwiedzę chorych w domach z posługą sakramentalną. Po południu spowiedź od 16.15, o godz. 17.00 Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, potem wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • W sobotę o godz. 17.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu NM Panny i Litania do Matki Bożej.
 • Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu, przed Mszą św. poranną w niedziele Adwentu śpiewamy godzinki o NP. NMP., wypominki zmarłych przed sumą, po sumie zmiana tajemnic różańcowych – zapraszam wszystkich tworzących wspólnotę Żywego Różańca do odnowienia modlitewny różańcowej i do udziału w zmianie tajemnic. Składka na cele diecezjalne. Wsp. św. Barbary.
 1. Dziękuję rodzinie Agaty Pyrdoł za opiekę nad świątynią, sprzątanie i za przygotowanie dekoracji adwentowej oraz ofiarę, od piątku zapraszam następną rodzinę z kolejki.
 2. Powoli zaczyna się okres zimowy. Gdy przyjdą mrozy proszę nie zmywać na mokro posadzki. Przy zamiataniu świątyni należy zadbać, aby nie unosił się kurz (zamiatamy delikatnie). Należy zmieść nawę, prezbiterium (za ikonostasem) i zakrystię, a także sprzątnąć ogólnodostępną ubikację przy plebani. Nie wolno na mokro czyścić ikon, ikonostasu i polichromii ścian. W ubikacji jest dostępny podstawowy sprzęt do sprzątania, odkurzacz a także wiaderko z piaskiem, aby gdy zajdzie potrzeba nie sypać solą chodnika z kostki. Natomiast śnieg zgarniamy w kierunku od ścian kościoła w stronę ogrodzenia.
 3. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Kazimierz Wilk, s. Antoniego i Heleny oraz Jadwiga Rybska, c. Eugeniusza i Małgorzaty ze Smerekowca, zap. II.
 4. Za tydzień, 4 grudnia młodzież z Młodzożowej Drużyny Pożarniczej będzie po domach rozprowadzać kalendarze strażackie na Nowy Rok.  Dochód przeznaczony jest na rozwój i szkolenie młodych strażaków.
 5. Zachęcam do zakupienia prasy katolickiej, a także do stałej lektury Pisma św.
 6. Intencje mszalne:

Poniedziałek 28 XI

17.00

 + Bronisława Tarsa, Grażyna Święch, Julian Kita

Wtorek 29 XI

17.00

 + Zofia, Kazimierz, Stefania, Henryk Połeć, Irena, Franciszek Kukuczka, Katarzyna Kniaź, Józef, Wiktoria Radzik, Maria, Władysław Pajdzik, Roman Królczyk, Zofia, Maria Lach.

Środa 30 XI

17.00

 + Franciszek Kita r. śm. od żony z dziećmi

Czwartek 1 XII

17.00

 + Leszek Pyrdoł – od Katarzyny i Arkadiusza Totoś

Piątek 2 XII

17.00

 + Leszek Pyrdoł – od Marcina i Natalii Klocek

Sobota 3 XII

17.00

 + Franciszek Kita – od Pawła i Bogusławy Gawron z Tymbarku

Niedziela 4 XII

7.00

 + Józefa, Tadeusz, Wanda i zmarli z rodziny.

8.30 Zdynia

 + Maria Sowa, Aniela Stanisław, Józef Dawiec, Czesława Siuta

10.30

Za parafian