1. Dziś pierwsza niedziela Wielkiego Postu, po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale, w Zdyni Gorzkie Żale śpiewamy o godz. 8.10, o godz. 8.30 Msza św. Za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  2. W tym tygodniu:
  • Msze św. codziennie o godz. 18.00, we wtorek rano o godz. 6.30.
  • W piątki Wielkiego Postu Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.00, a następnie Msza św.
  • W niedziele Wielkiego Postu, po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale, w Zdyni Gorzkie Żale śpiewamy o godz. 8.10, o godz. 8.30 Msza św.
  1. Dziękuję za opiekę nad świątynią, sprzątanie i ofiarę, od piątku zapraszam następną rodzinę.
  2. Intencje Mszalne:
Poniedziałek 19 II 18.00  + Katarzyna Waszczyszak – od Lidii i Bogdana Wszołek
Wtorek 20 II 6.30  + Katarzyna Waszczyszak – od Rady Parafialnej
Środa  21 II   18.00  + Katarzyna Waszczyszak – od sąsiadki Katarzyny Pierzga
Czwartek 22 II 18.00  + Stanisław Pajdzik – od Bożeny i Andrzeja Bączkowskich z Kaniny
Piątek 23 II 18.00  + Stanisław Pajdzik – od brata Czesława z żoną
Sobota 24 II 18.00  + Jan Bożek – od brata Stefana z rodziną.
Niedziela 25 II 7.00  + Jan Bożek – od Bożeny i Piotra Papużyńskich z rodziną.
8.30 Zdynia Za parafian
10.30  + Zofia Gogoc – 9 r. śm. – od córki Marii z rodziną