1. Dziś przed Mszą poranną i po sumie litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wypominki zmarłych w czerwcu przed sumą.
  2. W tym tygodniu:
  • Msze św., we wtorek i czwartek o godz. 7.00 w pozostałe dni o godz. 18.00.
  • W liturgii Kościoła w poniedziałek uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Msze św. o godz. 7.00 i 18.00, w Zdyni o godz. 16.30, w środę wsp św. Zygmunta Gorazdowskiego, w piątek św. Ireneusza, w sobotę uroczystość św. Piotra i Pawła, Msze św. o godz. 7.00 i 18.00, w Zdyni o godz. 16.30.
  • Za tydzień kolejna niedziela zwykła, przed Mszą poranna i po sumie litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wypominki zmarłych w czerwcu przed sumą.
  1. Serdecznie dziękuję kolejnej rodzinie opiekę nad świątynią, od piątku zapraszam następną rodzinę z kolejki.
  2. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Pociecha Karol, s. Edwarda i Barbary, zam. Stary Sącz i Przybyła Paulina, c. Andrzeja i Magdaleny, zam. Stary Sącz, zap. 1.
  3. Intencje mszalne:
Poniedziałek Narodzenie św. Jana Ch.24 VI 7.00  + Stanisław Pajdzik – od rodziny Osenkowskich
16.30 Zdynia  + Jan Bożek – od siostry Haliny z rodzina.
18.00  + Katarzyna Waszczyszak – od uczestników pogrzebu
Wtorek 25 VI  7.00 O zdrowie dla Michała
Środa 26 VI 18.00  + Stanisław Pajdzik – od rodziny Barnasiów
Czwartek 27 VII 7.00  + Stanisław Broński – 30 r. śm., Julia Brońska
Piątek 28 VI 18.00  + Jan Gogoc – od wnuka Arkadiusza Gałasa
Sobota 29 VI św. Piotra i Pawła 7.00  + Jan Gogoc – od wnuków: Arka, Ewy i Eli
16.30 Zdynia  + Jan Gawlik – od uczestników pogrzebu
18.00  + Katarzyna, Piotr Waszczyszak
Niedziela 30 VI 7.00  + Stanisław Pajdzik – od rodziny Kurzeja
8.30 Zdynia Za parafian
10.30  + Jan Hojsak 1 r. śm. – od rodzeństwa