1. Dzisiaj rozpoczynamy Misje parafialne, Mszę św. w stałym porządku, w Zdyni różaniec o 8.00, w Smerekowcu o godz. 10.00. Po sumie nauka dla Ojców i mężczyzn.
 2. W tym tygodniu:
  • Msze św. codziennie o godz. 18.00 z nauką według misyjnego porządku, wcześniej nabożeństwo różańcowe prowadzone przez Róże różańcowe. We wtorek różaniec z procesją na cmentarz po Mszy św. – proszę strażaków do krzyża, nagłośnienia i obstawy. W Zdyni nabożeństwo misyjne codziennie do piątku o 16.30 wcześniej modlitwy misyjne. W czwartek dzień spowiedzi świętej rano po Mszy św. o godz. 8.00 i po południu w Zdyni od 16.00 i od 17.00 w Smerekowcu. Zakończenie misji parafialnych w piątek nabożeństwem przy krzyżu. W piątek na Mszy św. składka na pokrycie kosztów misji.
  • W liturgii Kościoła w sobotę święto św. Ap Szymona i Judy Tadeusza.
  • W przyszłą niedziele Rocznica Poświęcenia Kościoła, ostatnia niedziela października, Różaniec po sumie i w Zdyni przed Mszą św.
 3. Dziękuję wyznaczonej rodzinie za opiekę nad świątynią, kwiaty i ofiarę. Od piątku zapraszam następną rodzinę z kolejki. Dziękuję za wykoszenie i sprzątanie cmentarza
  i parkingów.
 4. Zbliża się listopad – miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych. Na stoliku z prasą wyłożone są kartki na wypominki, proszę o unikanie formuły zmarli z rodziny XXX, podajemy imię zmarłych, zaznaczamy wypominki roczne lub listopadowe.

Intencje mszalne:

Poniedziałek 23 X 16.30 Zdynia  + Jan Bożek – od Ani, Mariusza i dziewczynek
18.00  + Piotr Gromala – od kuzyna Marka i Anny Gromala z rodziną
18.00  + Henryk Cycoń – od pracowników, dyrektora i nauczycieli Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Gładyszowie
Wtorek 24 X 16.30 Zdynia  + Jan Gawlik – od druchów OSP Zdynia
18.00  + Henryk Cycoń – od uczniów i wychowawczyni z klasy II technikum w Hańczowej
Środa 25 X 16.30 Zdynia  + Jan Gawlik – od sąsiadów Kamińskich
18.00  + Katarzyna Waszczyszak – od rodziny Matuszyków z Szymbarku
18.00  + Piotr Gromala – od przyjaciół Przemka i Doroty
Czwartek 26 X 8.00 W intencji chorych i seniorów
16.30 Zdynia  + Jan Gawlik – od rodziny Krzeszowskich
18.00  + Piotr Gromala – od rodziny z Moszczanicy
Piątek 27 XI  16.30 Zdynia  + Jan Bożek – od Elżbiety i Wiesława Dwojak z rodziną.
18.00  + Piotr Gromala – od Renaty i Mariana Smołkowicz
18.00  + Katarzyna Waszczyszak – od Piotra i Jakuba Rząca
Sobota 28 XI  13.00 Chrzcielna
14.00 Chrzcielna
18.00  + Katarzyna Waszczyszak – od Marii Ćwiklik i Jadwigi Stępień
Niedziela 29 XI 7.00  + Maria Smołkowicz – 8 r. śm., Franciszek Smołkowicz, Maria, Czesław, Henryk Cycoń
8.30 Zdynia  + Maria, Hieronim, Tadeusz, Jan Ireneusz Mąka
10.30 Za parafian