1. Dzisiaj Rocznica Poświęcenia Kościoła, ostatnia niedziela października, przed Mszą w Zdyni i po sumie nabożeństwo Różańcowe.
 2. W tym tygodniu:
  • Msze św. codziennie o godz. 18.00,  w poniedziałek i wtorek po Mszy św. nabożeństwo Różańcowe.
  • W środę 1 XI Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze św. w porządku niedzielnym: o godz. 7.00; w Zdyni o godz. 8.30 z procesją na cmentarz; suma o godz. 10.30 z procesją na cmentarz, strażaków proszę do krzyża, berła, głośnika i zabezpieczenia procesji.
  • W czwartek Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, Msze św. o godz. 7.00 i o godz.18.00 z wypominkami zmarłych i z procesją na cmentarz, strażaków proszę o pomoc i zabezpieczenie procesji, w Zdyni Msza św. o godz.16.30. z wypominkami zmarłych. To pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej parafii.
  • W piątek. Od godz. 8.00 odwiedzę chorych w domach z posługą sakramentalną Po południu spowiedź od 17.30, o godz. 18.00 Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, potem wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po nabożeństwie katecheza dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.
  • W sobotę wsp. Św. Karola Boromeusza. Msza św. o godz. 18.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu NM Panny i Litania do Matki Bożej.
  • Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu, wypominki zmarłych przed sumą, po sumie zmiana tajemnic różańcowych składka na cele diecezjalne
 3. Dziękuję wyznaczonej rodzinie za opiekę nad świątynią, kwiaty i ofiarę. Od piątku zapraszam następną rodzinę z kolejki. Dziękuję za zaangażowanie i udział w Misjach św. dziękuję za składkę na potrzeby Misji. Dziękuję p. Pajdzikom za odnowienie Krzyża misyjnego.
 4. Na stoliku z prasą wyłożone są kartki na wypominki, proszę o unikanie formuły zmarli z rodziny XXX, podajemy imię zmarłych, zaznaczamy wypominki roczne lub listopadowe. W naszej parafii modlić się będziemy za zmarłych przez cały listopad czytając wypominki listopadowe i modląc się 1 – 8 XI cały Różaniec, potem dziesiątek lub Koronką do Bożego Miłosierdzia, a także wypominki roczne w każdą niedzielę przed Mszą św. Bardzo proszę o dbanie o porządek na cmentarzach.
 5. W listopadzie każdy wierny może zyskać odpust za dusze zmarłych: od 1 do 8 listopada odpust zupełny, do końca listopada odpust cząstkowy. Warunki: wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, przyjęcie komunii św., nawiedzenie świątyni lub cmentarza i modlitwa za zmarłych, ponadto odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca i jakiejkolwiek modlitwy według intencji Ojca św.
 6. Intencje mszalne:
Poniedziałek 30 X  18.00  + Eugeniusz Górowski – od rodziny Wijackich z Sękowej
Wtorek 31 XI  18.00  + Eugeniusz Górowski od Andzeli i Witolda Wilk
Środa 1 XI Wszystkich Świętych 7.00  + Zofia, Tadeusz, Małgorzata
Zdynia 8.30  + Zofia, Andrzej Siwak –  z int synów z rodzinami
10.30 Za parafian
Czwartek 2 XI Wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych 7.00 Za wszystkich wiernych zmarłych
Zdynia 16.30  + Stanisława, Bronisław, Jakub, Franciszek, Maria Dwojak. Marian Bożek, Wiesław Prorok, Witold Wawrzuta, Julia, Józef Tereszkiewicz.
18.00 wg int Ojca św.
Piątek 3 XI 18.00  + Jan, Józefa, Anna Wilk, Stanisława Jan Wilk
Sobota 4 XI 14.00 Chrzcielna
18.00 O zdrowie i pomyślną operację dla chrześniaka Łukasza.
Niedziela 5 XI 7.00  + Henryk Cycoń – od róż różańcowych i KGW z Gładyszowa
8.30 Zdynia  + Emilia, Bolesław, Stanisław, Maria, Jan, Helena, Zofia, Józef Sułowicz. Zofia, Antoni Siedlarz, Mieczysław Synowiec.
10.30 Za parafian