Ogłoszenia 30 Niedziela Zwykła (28 X 2018 r.)

 1. Dzisiaj czwarta niedziela miesiąca – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła, wypominki zmarłych przez Mszą św. poranną, przed sumą o godz. 10.05 Różaniec prowadzony przez Róże Różańcowe.
 2. W tym tygodniu:
  • Codziennie o godz. 17.00, do środy św. po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec. Zapraszam do udziału w nabożeństwie.
  • W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w porządku niedzielnym: o godz. 7.00; w Zdyni o godz. 8.30 z procesją na cmentarz; suma o godz. 10,30 z procesja na cmentarz.
  • W piątek – Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych – Msze św. o godz. 7.00 i o godz.17.00 z wypominkami zmarłych i z procesją na cmentarz, w Zdyni o godz.15.30. z wypominkami zmarłych; od godz. 8.00 odwiedzam chorych w domach. Spowiedź od poniedziałku przed Mszą św.
  • Pierwsza sobota miesiąca, po Mszy św. o godz. 17.00 litania do Matki Bożej i wypominki zmarłych
  • Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, wypominki zmarłych przed sumą, zmiana tajemnic różańcowych po sumie, składka na cele diecezjalne.
 3. Na stoliku pod chórem wyłożone są kartki na wypominki za zmarłych. W naszej parafii modlić się będziemy za zmarłych przez cały listopad czytając wypominki i modląc się koronką do Bożego Miłosierdzia lub różańcem (1 dziesiątek), a także wypominki roczne w każdą niedzielę przed Mszą św. Na kartkach proszę zaznaczyć wypominki listopadowe lub roczne. Zadbajmy także o porządek na grobach i na cmentarzu
 4. W listopadzie każdy wierny może zyskać odpust za dusze zmarłych: od 1 do 8 listopada odpust zupełny, do końca listopada odpust cząstkowy. Warunki: wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, przyjęcie komunii św., nawiedzenie świątyni lub cmentarza i modlitwa za zmarłych, ponadto odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga Ojca i jakiejkolwiek modlitwy według intencji Ojca św.
 5. Serdecznie dziękuję rodzinie za przygotowanie świątyni na niedzielę, kwiaty i ofiarę na kościół, proszę o podjęcie tej posługi proszę kolejną rodzinę.
 6. Zachęcam do zakupienia i czytania prasy katolickiej.
 7. Udział w niedzielnej Mszy  św. 21 X 2018 r.
  2018 r. Kobiety Mężczyźni Komunia K Komunia M
  7.00 50 53 8 6
  Razem 103
  8.30 32 31 13 6
  Razem 63
  10.30 68 63 26 17
  Razem 131
  Razem K i M 150 147 47 29
  Razem 297 76
 1. Intencje mszalne:
Poniedziałek 29 X 17.00  + Julian Kita greg. 20
Wtorek 30 X 17.00  + Julian Kita greg. 21
Środa 31 X 17.00  + Julian Kita greg. 22
Czwartek 1 XI 7.00  + Julian Kita greg. 23
8.30 Zdynia  + Zofia, Andrzej Siwak – z int. Synów z rodzinami
10.30 Za parafian
Piątek 2 XI 7.00 Według intencji Ojca św.
15.30 Zdynia Za wszystkich wiernych zmarłych.
17.00  + Julian Kita greg. 24
Sobota 3 XI 17.00  + Julian Kita greg. 25
Niedziela 4 XI 7.00  + Zofia, Ludwin – 11 r. śm., + Franciszek Ludwin
8.30 Zdynia  + Roman Królczyk
10.30  + Julian Kita greg. 26