1. Dziś 2 niedziela Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego, i pierwsza niedziela miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia po sumie zmiana tajemnic różańcowych. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia, składka na Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
  2. W tym tygodniu:
  • Msze św. o godz. 18.00, we wtorek i czwartek rano o godz. 6.30.
  • Jutro uroczystość Zwiastowania NMP, – dzień świętości życia Msze św. 6.30 i 18.00 w Smerekowcu, 16.30 w Zdyni. Po Mszy św. wieczornej – około 19.00 zebranie Rady Parafialnej na plebanii.
  • W piątek zapraszam kandydatów do bierzmowania na katechezę.
  • Za tydzień 3 niedziela Wielkanocna, składka na cele diecezjalne.
  1. Serdecznie dziękuję wyznaczonym rodzinom za opiekę nad świątynią, koszenie i proszę po święcie o rozebranie grobu pańskiego i ciemnicy, od piątku zapraszam kolejną rodzinę.
  2. W związku ze zbliżającym się sezonem koszenia traw przy kościele proszę i przypominam, że wyznaczona rodzina w ciągu tygodnia powinna wykosić trawę, w przypadku niepogody lub podsychania trawy można koszenie odłożyć w porozumieniu z następną rodziną. Przy zamiataniu świątyni należy zadbać, aby nie unosił się kurz (zamiatamy delikatnie). Należy zmyć nawę, prezbiterium (za ikonostasem) i zakrystię, a także ogólnodostępną ubikację przy plebani. W ubikacji jest dostępny podstawowy sprzęt do sprzątania, także odkurzacz. (Można posłużyć się własnym). Należy także posprzątać ubikację. Nie wolno na mokro czyścić ikon, ikonostasu i polichromii ścian. Wszelkie puste wazony i donice przechowujemy w magazynku w budynku domu przedpogrzebowego, gdzie jest także dostępna kosiarka (wejście od plebani). Elementy dekoracji przechowujemy na strychu tegoż budynku domu przedpogrzebowego. Kwiaty możemy zakupić w porozumieniu z następną rodziną na dwa tygodnie, trzeba jednak pamiętać podlewaniu. Proszę również o sprzątanie parkingu przy drodze.
  3. Intencje Mszalne:
Poniedziałek  8 IV Zwiastowanie Pańskie 6.30 W int chorych i seniorów
16.30 Zdynia  + Katarzyna Waszczyszak – od Stowarzyszenia Miłośników Zdyni
18.00  + Jan Gogoc – od wnuka Radosława z Katarzyną
Wtorek 9 IV 6.30  + Jan Gogoc – od swatowej Ireny z Izb
Środa 10 IV 18.00  + Stanisław Pajdzik – od Barbary i Bogdana Waszczyszak z dziećmi
 Czwartek 11 IV 6.30  + Katarzyna Waszczyszak – od Krystyny i Kazimierza Siwek z rodziną
Piątek 12 IV 18.00  + Katarzyna Waszczyszak – od Stowarzyszenia Wspólnota Beskidzka „Lilia Złotogłów”
Sobota 13 IV 18.00  + Anna Gromala – 10 r. śm.
Niedziela   14 IV 7.00 Za parafian
8.30 Zdynia  + Roman Królczyk – 6 r. śm.
10.30  + Julian Kita – 7 r. śm. – od żony i dzieci