1. Dziś Niedziela Palmowa – na każdej Mszy św. poświęcenie palm, po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale, w Zdyni Gorzkie Żale śpiewamy o godz. 8.10, o godz. 8.30 Msza św. Rozpoczyna się w liturgii Kościoła Wielki Tydzień.
 2. W tym tygodniu:
 • Msze św. w poniedziałek, wtorek i środę rano o godz. 6.30.
 • Przypadającą 25 marca uroczystość Zwiastowania NMP będziemy liturgicznie obchodzić 8 kwietnia.
  • Rozpoczynamy świętowanie Triduum Paschalnego Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Po nabożeństwie adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do 21.00.
  • Wielki Piątek: dzień cierpienia, męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. O godz. 8.00 Droga Krzyżowa, od 9.00 odwiedzę chorych w domach, zapraszam do adoracji wg porządku:
 • 9.00 – od Dariusza Kozyry do Kity Grzegorza.
 • 9.30 – od Stanisława Gogoca do Zygmunta Siuty.
 • 10.00 – od Andrzeja Żeglenia do Tadeusza Wilka.
 • 10.30 – od Stanisława Miśtaka do Wiesława Gromali.
 • 11.00 – od Grażyny Niemasik do Daniela Pyrdoła.
 • 11.30 – od Marty Peregrym do Ryszarda Janowca.
 • 12.00 – od Czesława Pajdzika do Zbigniewa Stępnia.
 • 12.30 – od Arkadiusza Mikulskiego do Zbigniewa Kity.
 • 13,00 – od Andrzeja Michniaka do Stefana Hojsaka.
 • 13.30 – od Ryszarda Bugajskiego do Kazimierza Siwka.
 • 14.00 – od Jacka Karbownika do Andrzeja Kuli.
 • 15.00 – Regietów.
 • 15.30 – Konieczna i Zdynia: od Mariana Gemzy do Andrzeja Smołkowicza.
 • 16.00 – od Przybyłowiczów do Stefana Czuchty.
 • 16.30 – od Adama Gbur do Marcina Wszołka.
 • 17.00 – od Marka Szarawary do Andrzeja Draba.
  • Liturgia Męki Pańskiej 18.00 – z Liturgią Słowa, Adoracją Krzyża i Komunią św., po niej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego po nabożeństwie rozpoczęcie nowenny przed świętem Miłosierdzia a następnie Gorzkie Żale, adoracja Pana Jezusa w grobie i adoracja Krzyża o 22.00. Ofiary składane przy adoracji Krzyża są przeznaczone na Grób Pański w Jerozolimie. Strażaków zapraszam do podjęcia straży przy grobie Pańskim. Obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy).
  • Wielka Sobota: dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu nie odprawia się od Eucharystii. Zwyczajowo zachowujemy post. W domach zadbajmy o ciszę i poważny charakter tego dnia. Adoracja od godz. 8.00.

Poświęcenie pokarmów z adoracją: 9.00, 10,00, 11.00, w Zdyni o godz. 12.00.

Adoracja: (proponuję podzielić róże na części oraz zaangażować członków rodzin)

12.00 – Róża Zwiastowania NMP – Heleny Kita.

13.00 – Róża Ofiarowania NMP –Maria Siuta.

14.00 – Róża kobiet ze Zdyni.

15.00 – Róża MB Wniebowziętej – Bożeny Janowiec.

16.00 – Róża św. Michała – Władysława Gromali.

 • Liturgia Wigilii Paschalnej godz. 18.00. z poświęceniem ognia, Liturgią słowa, poświęceniem wody i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych (przynosimy świece) i Eucharystią.
 • Niedziela Zmartwychwstania: Rezurekcja o godz. 6.00 z procesją eucharystyczną, Na procesję rezurekcyjną proszę przygotować obrazy, feretrony i berła, w Zdyni – Msza św. z procesją o godz. 8.00, suma o godz. 10.30.
 • Poniedziałek Wielkanocny: Msze św. w porządku niedzielnym. Rozpoczniemy Tydzień modlitw o Ochronę Życia – Rodzina Bogiem silna
 1. Serdecznie dziękuję rodzinom Elżbiety Pajdzik i Melani Karlak za przygotowanie palm, opiekę nad świątynią i ofiarę, do przygotowania dekoracji na Wielki Tydzień zapraszam kolejne 5 rodzin z rodziną Janowców.
 2. Dziękuję parafianom ze Zdyni za ofiarę 200 zł na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu. Dziękuję działaczkom Stowarzyszenia Nasz Smerekowiec, które zaangażowały swoich mężów, za społeczną inicjatywę prac porządkowych na naszym parkingu i Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej – z druhną Magdaleną Michniak za Sprzątanie Smerekowca’2024. Uszanujmy ich pracę dbając o czystość i porządek w miejscach publicznych. Bo zapłać.
 3. Intencje Mszalne:
Poniedziałek 25 III 6.30  + Katarzyna Waszczyszak – od prawnuka Tymona z rodzicami
Wtorek 26 III 6.30  + Stanisław Pajdzik – od Marii i Stanisława Wójcik
Środa 27 III 6.30  + Katarzyna Waszczyszak – od Małgorzaty Koszyk
Wielki Czwartek 28 III  18.00 Dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa
Wielka Sobota 30 III 18.00  + Katarzyna Waszczyszak – od druchów OSP Smerekowiec
Niedziela Zmartwychwastania 31 III  6.00 Za parafian
8.30 Zdynia  + Adam Dziamba – r. śm., Genowefa Dziamba
10.30  + Jan Bożek – od Rady Poarafialnej.
Poniedziałek  Wielkanocy 1 IV 7.00 W 60 urodziny Zygmunta – dziekczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bło. Boże popiekę MB 
8.30 Zdynia  + Jan Bożek – od Barbary i Zdzisława Sowa
10.30  + Stanisław Pajdzik – od Krystyny  Pyrdoł z rodziną