Nasza wspólnota parafialna podjęła inicjatywę upamiętnienia 200-lecia świątyni i 100-lecia  odzyskania niepodległości przez Polskę, przez ufundowanie nowych dzwonów i odremontowanie starego z 1922 r. dedykowanego Matce Bożej. Pierwszy z nowych dzwonów, większy, nosi imię Michał Archanioł, na cześć naszego Patrona, z dedykacją: Votum na 200-lecie świątyni. Drugi, mniejszy nosi imię Jan Paweł II, z dedykacją Votum na 100-lecie Niepodległości. Wszystkie trzy dzwony zaopatrzyliśmy w napęd i sterowanie elektroniczne.

 

Wewnątrz świątyni zainstalowaliśmy pamiątkowe tablice, na których widnieją dedykacje: Boże, Ty przejąłeś tę świątynię na Swoją własność i napełniłeś swoją obecnością. Bądź uwielbiony! Votum na 200 lecie świątyni. Modlący się tu i sprawujący świętą liturgię. Parafianie i Duszpasterze.

Na drugiej tablicy: Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru… (Cytat z „Myśląc Ojczyzna… Karol Wojtyła) Votum na 100 lecie niepodległości. Parafianie i Duszpasterze. Smerekowiec 29 IX 2018 rok.