200 lat temu mieszkająca w Smerekowcu ludność łemkowska postanowiła wznieść nową świątynię, aby gromadzić się w niej na sprawowanie świętej liturgii obrządku grekokatolickiego. Po zawierusze wojennej i akcji Wisła pojawili się tu nowi mieszkańcy, którzy jak kiedyś Bóg, przejęli tę świątynie i uczynili swoją, dla chwały Bożej. Troska obecnych mieszkańców Smerekowca, pod przewodnictwem rzymskokatolickich duszpasterzy sprawiła, że świątynia nie popadła w ruinę i zniszczenie. Zachowała swój cerkiewny charakter,  zadbana i pielęgnowana dziś może być naszym parafialnym wieczernikiem.