Porządek Mszy św. w niedzielę 17 IX 2023 r.

Wyjątkowo! Msza św. ze Zdyni przeniesiona do Smerekowca o godz. 8.30, pozostałe Mszę św. 7.00 i 10.30, nie będzie zapowiadanej Mszy św. o godz. 12.00 w Zdyni.