1. Dzisiaj czwarta niedziela miesiąca, Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła.
 2. Przypominam o stosowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią. Komunie św. przyjmujemy na rękę.
 3. W tym tygodniu:
  • W liturgii kościoła w środę św. Szymona i Judy Tadeusza.
  • Msze św. codziennie o godz. 17.00. po Mszy św., nabożeństwo różańcowe. Do prowadzenia różańca zapraszam:
 • W poniedziałek klasa – 6 i 7 SP
 • We wtorek – klasy 4 i 5 SP.
 • W środę – klasy 3 SP
 • W czwartek klasy 1 i 2 SP
 • Piątek – 8 SP – i kandydaci do bierzmowania.
 1. Za tydzień w niedzielę, Uroczystość Wszystkich Świętych, uwielbiamy Boga w Jego świętych, w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Z racji obostrzeń w związku z pandemią koronawirusa nie będzie procesji na cmentarz, w świątyni odmówimy modlitwy za zmarłych, (podobnie w Dzień Zaduszny) – cmentarz odwiedzać będziemy prywatnie unikając tłumnego gromadzenia się, przy grobach naszych bliskich.
 2. Zmiana tajemnic różańcowych w drugą niedzielę listopada.
 3. W związku z pandemią Covid 19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w sprawie odpustów za zmarłych. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
 4. Na stoliku z prasą są wyłożone kartki na wypominki. W naszej parafii modlić się będziemy za zmarłych przez cały listopad czytając wypominki i modląc się różańcem (1 dziesiątek) lub Koronką do Bożego Miłosierdzia, a także wypominki roczne w każdą niedzielę przed Mszą św. Na kartkach proszę zaznaczyć wypominki listopadowe lub roczne
 5. Dziękuję wyznaczonej rodzinie za sobotnie sprzątanie opiekę nad świątynią, od piątku zapraszam następną rodzinę z kolejki.
 6. Zachęcam do zakupienia i czytania prasy katolickiej, oraz do stałej lektury Pisma św.
 7. Intencje mszalne:

Poniedziałek 26 X

17.00

 + Jan

Wtorek 27 X

17.00

Za parafian

Środa 28 X

17.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla rodziny.

Czwartek 29 X

17.00

 + Maria Pajdzik – od rodziny Cetnarowskich z Regietowa

Piątek 30 XI

7.00

 + Maria Pajdzik – od Stefana i Doroty z Bieszczadów

Sobota 31 XI

7.00

 + Edward Łukasik – od męskiej Róży Różańcowej ze Smerekowca

Niedziela 1 XI Wszystkich Świętych

7.00

 + Zofia, Tadeusz

8.30 Zdynia

 + Andrzej, Zofia Siwak – z int synów z rodzinami

10.30

Za parafian