1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu, przed Mszą św. poranną godzinki o NP. NMP, wypominki zmarłych przed sumą, po sumie zmiana tajemnic różańcowych – zapraszam wszystkich tworzących wspólnotę Żywego Różańca do odnowienia modlitewny różańcowej i do udziału w zmianie tajemnic. Składka na cele diecezjalne. Dziś wsp. św. Barbary. Dziś XXIII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórką do puszek – wspieramy Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 2. Rozpoczął się czas Adwentu, który jest pobożnym i radosnym oczekiwaniem. Razem z Maryją oczekujemy Narodzenia Pana Jezusa oraz Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcam do podjęcia osobistych wyrzeczeń i umartwień oraz abstynencji, a także uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, relacjami.
 3. W tym tygodniu:
 • Msza św. Roratnia z rozważaniem adwentowym a wcześniej godzinki o NP. NMP o godz. 17.00, w piątek rano o godz. 6.30, codziennie możliwość spowiedzi, zapraszam dzieci z lampionami.
 • W liturgii Kościoła w wtorek, św. Mikołaja, w środę św. Ambrożego.
 • W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Msza św. w Zdyni o godz. 15.30 w Smerekowcu o godz. 6.30 i 17.00. Poświęcenie i wręczenie medalików dla dzieci z klasy trzeciej.
 • Za tydzień trzecia niedziela Adwentu, przed Mszą św. poranną godzinki o NP. NMP, wypominki zmarłych przed sumą.
 1. Dziękuję kolejnej rodzinie za opiekę nad świątynią, sprzątanie od piątku zapraszam następną rodzinę z kolejki, potem jeszcze jedna rodzina i proszę kolejne cztery rodziny i rodzinę Janowców o przygotowanie choinki i dekoracji świątecznych. Proszę o wcześniejszy kontakt.
 2. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Kazimierz Wilk, s. Antoniego i Heleny oraz Jadwiga Rybska, c. Eugeniusza i Małgorzaty ze Smerekowca, zap. III.
 3. Dziś młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej będzie po domach rozprowadzać kalendarze strażackie na Nowy Rok. Dochód przeznaczony jest na rozwój i szkolenie młodych strażaków.
 4. W parafii organizujemy po świętach przegląd kolęd – zapraszamy dzieci – szczegóły za tydzień.
 5. Zachęcam do zakupienia prasy katolickiej, a także do stałej lektury Pisma św. Do nabycia opłatki na stół wigilijny i świece Caritas. Także w sklepie Torby Miłosierdzia na pomoc dla potrzebujących i świece Caritas.
 6. Intencje mszalne:

Poniedziałek 5 XII

17.00

W intencji chorych i seniorów parafii o zdrowie i bł. Boże.

Wtorek 6 XII

17.00

 + Piotr Gromala – od Henryka Darowskiego

Środa 7 XII

17.00

 + Piotr Gromala – od Bogusławy i Adama Darowskich

Czwartek 8 XII NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP

6.30

 + Maria, Ignacy, Jan, Helena,

Zdynia 15.30

 + Adolf Gajda, Leszek Giemza

17.00

 + Katarzyna Waszczyszak – od wnuczki Beaty z Kacprem i Leonkiem

Piątek 9 XII

6.30

 + Katarzyna Waszczyszak – od wnuczki Marioli z Mateuszem i Arturkiem

Sobota 10 XII

17.00

 + Henryk Cycoń – od Sylwii i Michała

Niedziela 11 XII

7.00

 + Henryk Cycoń – od chrześniaka Dominika z Natalią i Maksem

8.30 Zdynia

 + Helena Wszołek – z int. koleżanek i kolegów syna Marcina z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rejon Nowy Saczoraz firmy REDROG

10.30

Za parafian