Ogłoszenia 23 Niedziela Zwykła (9 IX 2018 r.)

 1. Dzisiaj druga niedziela miesiąca, wypominki zmarłych rano.
 2. W tym tygodniu:
  • Msze św. codziennie o godz. 18.00, we wtorek o godz. 6.30.
  • W środę zbiórka ministrantów o godz. 16.30
  • W środę zebranie Rady Parafialnej w sprawach organizacyjnych Uroczystości Jubileuszowych i odpustowych o godz. 19.00
  • W piątek święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kandydaci do sakramentu bierzmowania z diecezji udają się z pielgrzymką, w naszej części diecezji do sanktuarium MB Salentyńskiej w Dębowcu na godz. 17.00. Rodziców proszę o zorganizowanie się i dowiezienie swoich dzieci, oraz wspólny udział.
  • W sobotę wspomnienie MB Bolesnej.
 3. Serdecznie dziękuję:
 • Kolejnej rodzinie za przygotowanie świątyni na niedzielę i ofiarę na kościół a Nowożeńcom za kwiaty, proszę o podjęcie tej posługi przez kolejną rodzinę.
 • Za ofiary na dzwony i za ofiary na utrzymanie cmentarza. Bóg zapłać.
 1. Zachęcam do zakupienia i czytania prasy katolickiej.
 2. Intencje mszalne:

 

Poniedziałek 10 IX 6.30  + Stefania Kowalczyk – greg 5
18.00  + Barbara Łukasik w 30 dzień po śmierci od sąsiadów Waszczyszaków
Wtorek 11 IX 6.30  + Stefania Kowalczyk – greg 6
Środa 12 IX 18.00  + Stefania Kowalczyk – greg 7
Czwartek 13 IX 18.00  + Stefania Kowalczyk – greg 8
Piątek 14 IX 18.00  + Stefania Kowalczyk – greg 9
Sobota 15 IX 18.00  + Stefania Kowalczyk – greg 10
Niedziela 16 IX 7.00  + Stefania Kowalczyk – greg 11
8.30 Zdynia Za parafian
10.30  W int. Katarzyny w 18 – te urodziny – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie bł. Boże i opiekę M B w dorosłym życiu