1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu, zmiana tajemnic różańcowych, wypominki zmarłych przed sumą, składka na cele diecezjalne.
 2. W tym tygodniu:
  • Msze św. rano o godz. 6.30 w poniedziałek i wtorek, w pozostałe dni o godz. 17.00.
  • W poniedziałek święto św. Kazimierza królewicza, patrona ks. Biskupia Kazimierza Górnego – seniora, polecamy Go w modlitwie.
  • Środa Popielcowa rozpoczynamy 40 – dniowy okres Wielkiego Postu – czas w którym przez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę, post i jałmużnę przygotowujemy się do Świat Paschalnych. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 7.00 i 17.00, w Zdyni o 15.30. Obowiązuje post ścisły (ilościowy i jakościowy). Zachęcam do podjęcia abstynencji od alkoholu na czas ten święty czas.
  • Pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne w kościele i z naszej parafii.
  • W piątek o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Msza św. z poświęcenie krzyży dla kandydatów do bierzmowania (klasa 8 SP i 3 Gimnazjum), zapraszam z rodzicami, po nabożeństwie próba młodzieży w Kościele, a w salce na plebani zebranie rodziców.
  • Za tydzień pierwsza niedziela Wielkiego Postu, wypominki zmarłych rano. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale, w Zdyni Gorzkie Żale śpiewamy o godz. 8.10, o godz. 8.30 Msza św. Za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 3. Serdecznie dziękuję wyznaczonej rodzinie za opiekę nad świątynią i ofiarę na świątynię, to zadanie polecam następnej rodzinie z kolejki.
 4. Zachęcam do zakupienia i czytania prasy katolickiej oraz stałej lektury Pisma Świętego.
 5. Związek małżeński zamierzają zawrzeć: Sławomir Konieczek, s. Daniela i Anny, z Cieszyna i Agnieszka Szarawara, c. Marka i Zofii, ze Zdyni. Zapowiedź I
 6. Intencje mszalne:
Poniedziałek 4 III 6.30 W intencji chorych naszej parafii odwiedzanych w I piątek.
Wtorek 5 III 6.30  + Barbara Łukasik – od siostry Małgorzaty z mężem i synem
Środa 6 III    POPIELEC 7.00  + Ks. Stanisław Walczak
15.30 Zdynia  + Piotr Waszczyszak – od swatowej z Dębowca z rodziną.
17.00  + Barbara Łukasik – od siostry Anny z mężem i dziećmi.
Czwartek 7 III 17.00  + Barbara Łukasik – od brata Wojciecha z żoną
Piątek 8 III 17.00  + Maria, Stanisław Bugajscy
Sobota 9 III 17.00 W intencji Magdaleny w 18 urodziny – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę M B w dorosłym życiu.
Niedziela 10 III 7.00  + Maria, Czesław Cycoń, Władysław Siuta
8.30 Zdynia Za parafian
10.30  + Stanisław Król, + Marek Król – r. śm.